гр. Велико Търново, п.к. 5000

стадион Ивайло, зала по баскетбол

(входът е откъм ул. Филип Тотю)

+359.887.926203

+359.879.001551

thecamp@hoopskidsbasketball.bg

Свържи се с нас